گزارشی از پژوهش «عادات و مناسک نوشیدن قهوه»

قهوه ما_اخبار قهوه | دکتر نفیسه آزاد در سمینار پژوهش ذائقه‌سنجی و نوشیدن قهوه انجام شده در نمایشگاه سال گذشته را تحلیل کرد و نتایجی که از آن پژوهش استخراج شده بود را برشمرد. نفیسه آزاد در ابتدای صحبت‌های خود جامعه‌ی قهوه در ایران را به چند گروه تقسیم کرد . وارد کننده‌ها، تولید‌کننده‌ها، توزیع‌کنندگان، …

گزارشی از پژوهش «عادات و مناسک نوشیدن قهوه» ادامه »