تاریخچه ی اسپرسو ساز

قهوه ما-قبل از آشنایی بهتر با دستگاه اسپرسو ساز ،نگاهی به تاریخچه بوجود آمدن و اختراع این دستگاه بیاندازیم.اولین دستگاه برای تهیه اسپرسو توسط آنجلو موریوندو در شهر تورین در شمال ایتالیا ساخته شد. او یک مدل نمونه در نمایشگاه عمومی تورین در سال ۱۸۸۴ به نمایش گذاشت و اختراع خود را به ثبت رسانید. …

تاریخچه ی اسپرسو ساز ادامه »