عوارض قهوه: پیش از صرف صبحانه قهوه ننوشید!

قهوه ما-نوشیدن قهوه‌ی سیاهِ قوی به محض بیدار شدن، راه‌حل بسیاری از ما برای رفع عوارض خواب ناکافی شبانه است؛ اما اخیرا در دانشگاهی در انگلستان تحقیقاتی بر روی عوارض قهوه انجام شده که آسیب‌های ناشی از نوشیدن قهوه پیش از صبحانه را روشن می‌کند. تاثیر ترکیب قهوه ناشتا و خواب ناکافی بربدن طبق تحقیقات صورت …

عوارض قهوه: پیش از صرف صبحانه قهوه ننوشید! ادامه »