شب یلدا مبارک

قهوه ما-در ایران باستان برای دی ماه چهار جشن وجود داشت که شامل روزهای اول، هشتم، پانزدهم و بیست و سوم این ماه بود. اما امروزه ایرانیان تنها نخستین روز دی ماه، یعنی طولانی ترین شب اول زمستان را- که آخرین شب پاییز شب یلدا ، پایان قوس و آغاز جدی است- جشن می گیرند. …

شب یلدا مبارک ادامه »