سبد قهوه تک نفره اسپرسوساز نوا و بارنی

قهوه ما-سبد قهوه تک نفره اسپرسوسازهای خانگی نوا و بارنی

سبد قهوه دو نفره اسپرسوساز نوا Nova مناسب برای تمام دستگاه های قهوه ساز نوا Nova اعم از نوا ۱۳۹، نوا ۱۴۰ ، نوا ۱۴۸ و نوا ۱۴۹ است. این سبد قهوه از نوع سبد قهوه فشرده ( دو جداره ) است.