برشته کاری قهوه

آشنایی با انواع برشته کاری قهوه_(قسمت اول)_دانستنی های قهوه

برشته کاری قهوه از روشن به تاریک   میزان بو داده شدن دانه های قهوه یکی از مهمترین عواملی است که طعم قهوه را در فنجان تعیین می کند. قبل از بو دادن ، دانه های قهوه سبز  ، با بوی تازه و طعم کم یا بدون مزه هستند. فرآیند بو دادن قهوه ، این …

آشنایی با انواع برشته کاری قهوه_(قسمت اول)_دانستنی های قهوه ادامه »