بازدیدها: 1032

امتیاز بگیر

مارا درشبکه های مجازی و سایت دنبال کنید و امتیاز بگیرد .طرح امتیاز بگیر به صورت آزمایشی برای مشتریان حضوری فروشگاه راه اندازی شده است تابتوانند با پیگیری ما در شبکه های مجازی و همچنین مطالعه مطالب سایت و کشف کد های تخفیف گنجانده شده در متن پست ها و ذخیره آنها از طریق این صفحه امتیاز های حضور خود را افزایش داده و از تخفیفات حضوری و جوایز در نظرگرفته شده در فروشگاه ما استفاده نماید.

کد ها کجاست؟
این کد ها به صورت عددی و در میان لغات پست درج شده در کانال و سایت درج شده و کشف آن مستلزم مطالعه نوشته درج شده از سوی ما می باشد .
ارزش کد ها
به ازای ثبت هر کد تخفیف 5 امتیاز به حضورشما در فروشگاه ما افزوده می شود.
محاسبه امتیاز ها
درصورتی امتیاز های شما محاسبه و قابل استفاده خواهند بود که اول عضویت و حضور مداوم در کانال تلگرامی داشته باشد و دوم اینکه در سایت ما ثبت نام کرده باشید.
نکته 1 : کد های تخفیف درج شده مطالب دارای اعتبار یک ماه هستند واگر ثبت کد یک ماه از زمان درج مطلب بگذرد فاقد اعتبار است.
نکته 2 :امتیاز های هر کد بعد از خاتمه زمان اعتبار کد در حساب شما ثبت خواهد شد .پس توجه داشته باشید دراین مدت از کانال و یا صفحه اینستگرام ما خارج نشوید.